0_00000000000000-2511son11.jpg

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Viện Văn học (2-12-1953 - 2-12-2018)

03-12-2018

Ngày 25-11 qua, tại Hà Nội, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (2-12-1953 - 2-12-2018).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2