0_ve-tinh-3.jpg

Sự kiện kỷ niệm - 14.09.2019: 60 năm Vật thể nhân tạo đầu tiên chạm lên bề mặt Mặt trăng, năm 1959

12-09-2019

NIENLICH.VN - Tàu thăm dò vũ trụ của Liên Xô, Luna 2 chạm vào bề mặt Mặt trăng, trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên chạm tới Mặt trăng, cũng như vật thể nhân tạo đầu tiên chạm tới bất kỳ thiên thể nào.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2