0_basic.jpg

Sự kiện kỷ niệm – 01.05.2019 – Kỷ niệm 55 năm ngày ra đời của ngôn ngữ lập trình máy tính đầu tiên BASIC trên thế giới, năm 1964

30-04-2019

(WORLDKINGS.ORG – Kyluc.vn) Ngày nay, những chiếc máy tính có thể giải quyết hầu hết các yêu cầu của con người nhờ các chương trình được viết sẵn. Mọi thứ quá đơn giản nhiều khi khiến chúng ta quên rằng để được như vậy các ngôn ngữ lập trình đã trải qua một lịch sử phát triển lâu dài và khó khăn, đặc biệt là với BASIC, vốn được xem là ngôn ngữ lập trình đầu tiên của máy tính.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2