0_mario-01.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 09.07.2019 - Kỷ niệm 38 năm Nintendo phát hành trò chơi Donkey Kong, ra mắt của Mario, năm 1981

09-07-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Công ty TNHH Nintendo là một công ty đa quốc gia do Fusajiro Yamauchi thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1889 tại Kyoto, Nhật Bản, Nintendo là công ty phát triển video game lớn nhất của thế giới tính theo theo doanh thu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2