0_LIGO.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 11.02.2019 – Kỷ niệm 03 năm các nhà khoa học ở LIGO phát hiện ra sóng hấp dẫn, năm 2016

11-02-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser (tiếng Anh: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory; LIGO) là một thí nghiệm vật lý quy mô lớn nhằm phát hiện trực tiếp sóng hấp dẫn. Đồng thành lập bởi ba nhà vật lý Kip Thorne, Ronald Drever tại Caltech và Rainer Weiss tại MIT vào năm 1992, LIGO là một dự án liên hợp giữa các nhà khoa học tại MIT, Caltech, và nhiều trường đại học viện nghiên cứu khác.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (28 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2