0_ba-minh-phuong.jpg

Infographic: Những nữ doanh nhân mới nổi châu Á

24-05-2018

Việt Nam xuất hiện 1 nữ doanh nhân trong danh sách là bà Đặng Minh Phương, CEO của MP Logistics.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (35 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2