0_thogiangdon-chi-mang-vaonato_271557889.jpg

NATO hướng tới kỷ niệm tuổi 70 và những khó khăn phải đối mặt

03-12-2019

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đi được quãng đường dài 70 năm và chuẩn bị kỷ niệm dấu mốc quan trọng này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, NATO phải đối mặt với nghi ngại từ chính các nước thành viên.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2