• Trang chủ
  • Ngành cấp thoát nước - Niên lịch
  • > Tag
  • > Ngành cấp thoát nước
0_1-cap-nuoc.JPG

VWSA: Chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngành cấp thoát nước

09-05-2018

Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng nhằm bàn bạc, chuẩn bị kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2