0_american-express-marketing-excellence-5-638.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 05.08.2018 - Kỷ niệm 127 năm tấm séc du lịch đầu tiên trên thế giới được phát hành năm 1891

03-08-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Tấm séc du lịch (TCs) được phát hành lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 19 bởi American Express và ông tổ ngành du lịch Thomas Cook.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2