• Trang chủ
  • Ngành hàng tiêu dùng nhanh - Niên lịch
  • > Tag
  • > Ngành hàng tiêu dùng nhanh
0_nguyen_dang_quang_masan.jpg

Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 5: Masan Consumer

20-11-2017

NIENLICH - Masan Consumer là một trong những công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh lớn nhất tại Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2