0_louis.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 19.08.2019 - Kỷ niệm 180 năm ông tổ ngành nhiếp ảnh Louis Daguerre phát minh ra quy trình nghệ thuật chụp hình thực tiễn, năm 1839

19-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Louis-Jacques-Mandé Daguerre (18 tháng 11 năm 1787 - 10 tháng 7 năm 1851) là một nghệ sĩ, nhà vật lý học người Pháp, người được công nhận cho sự phát minh ra quy trình nghệ thuật chụp hình thực tiễn.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2