• Trang chủ
  • Người bình thường - Niên lịch
  • > Tag
  • > Người bình thường
0_Sir-richard-branson1.jpg

Tỷ phú Richard Branson: 'Đừng lãng phí thời gian của bạn chỉ để trở thành một người bình thường'

11-01-2018

Nhiều người cố gắng để bắt kịp những người khác. Nhưng điều đó là lãng phí thời gian và không cần thiết. Hãy dùng thời gian của bạn để xây dựng con đường riêng của chính mình.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2