0_0000-ten-do.jpg

Những truyền thống và phong tục kỳ lạ trên thế giới - Số 11: Không dùng mực đỏ để viết tên người tại Trung Quốc, Hàn Quốc

06-11-2018

NIENLICH.VN - Trong tất cả các màu có sẵn, có một màu mà bạn hoàn toàn nên tránh khi viết tên của ai đó ở Hàn Quốc, màu đỏ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở những người thế hệ cũ và có nhiều câu chuyện huyễn hoặc xung quanh vấn đề này.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2