0_andrew5.JPG

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 3: Andrew Perlman, đồng sáng lập kiêm CEO GreatPoint

18-01-2018

NIENLICH - GreatPoint Energy, Inc. là một công ty năng lượng có trụ sở tại Chicago, Illinois sản xuất khí tự nhiên từ than đá và nhiên liệu sinh học sử dụng xúc tác hydromethanat.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2