0_mccom3.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 11: Billy Joe (Red) McCombs, nhà đầu tư bất động sản, sáng lập Clear Channel

01-02-2018

NIENLICH - McCombs cũng là đồng sáng lập Quỹ McCombs. Vào năm 2013, quỹ có tài sản vượt quá 39 triệu đô la và tặng hơn 4.5 triệu đô la; chủ yếu dành cho nghệ thuật và văn hoá, thể thao, giáo dục, bảo tồn lịch sử, xã hội lịch sử, nghiên cứu y khoa, giải trí và thanh thiếu niên.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2