0_timestudio-nexttech-065.png

Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình: 'Con đường khởi nghiệp đầu chông gai và máu'

07-11-2017

Theo Chủ tịch Tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình, trước khi quyết định khởi nghiệp, các bạn trẻ cần nhận thức rõ con đường này đầy chông gai và máu. Bởi đa số doanh nghiệp khởi nghiệp đều có kết cục không tốt đẹp như thất bại, phá sản, mất nhà, mất xe…

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2