0_58-nam-thanh-lap-Thanh-pho-Viet-Tri.jpg

[Vietkings – Niên lịch Việt Nam 2020] 58 năm thành lập Thành phố Việt Trì (Tỉnh Phú Thọ) (04/06/1962 – 04/06/2020)

04-06-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Việt Trì là một thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thành phố Việt Trì là đô thị trung tâm của các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ và là một trong 21 đô thị loại I của Việt Nam. Thành phố Việt Trì thành lập ngày 4/6/1962, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ, nơi có Đền Hùng - Khu Di tích Lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 5 trang (41 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2