129941_Dani-tribes-finger-cutting.png

Những truyền thống và phong tục kỳ lạ trên thế giới - Số 8: Tục cắt ngón tay của người Dani, New Guinea

08-10-2018

NIELICH.VN - Đối với tộc người Dani, việc cắt bỏ các đầu ngón tay của họ là một phần của quá trình đau buồn. Tập tục dường như dành riêng cho phụ nữ của bộ lạc, họ sẽ cắt cụt phần đầu ngón tay khi một người thân qua đời.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2