0_oxigeno.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 01.08.2019 - Kỷ niệm 245 năm Joseph Priestley phát hiện ra nguyên tố Oxy, năm 1774

01-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Ngày 1/8/1774, Joseph Priestley (1733 – 1804) đã xác định đư���c một loại khí mà ngày nay, mọi người được biết dưới tên gọi là khí ô- xy.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2