0_nguyen-hai-ninh.jpg

Nhà sáng lập The Coffee House Nguyễn Hải Ninh: 'Có sai mới giúp mình học hỏi'

06-04-2018

Chưa đến 30 tuổi đã làm chủ chuỗi 28 cửa hàng Urban Station với doanh thu trên 132 tỷ đồng/năm, Nguyễn Hải Ninh c��n làm mọi người bất ngờ hơn khi quyết định dứt áo ra đi khỏi nơi đây để xây dựng The Coffee House.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2