0_2-nguyen-phong-viet-anh-huy-son-1512828179652.jpg

Nguyễn Phong Việt ra mắt 'Sao phải đau đến như vậy'

11-12-2017

Sáng 9-12, tại đường sách TP.HCM nhà thơ Nguyễn Phong Việt cùng độc giả mến mộ anh có dịp ngồi lại hàn huyên chuyện thơ ca nhân dịp tập thơ thứ 6 của anh ra mắt.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2