0_tran-viet-vinh.jpg

CEO của ONeLink: Nếu bị cấm, Bitcoin vẫn là công cụ của những nhà đầu tư

08-01-2018

Có thể hiểu, Bitcoin là một dạng hàng hóa không bị phụ thuộc vào các tổ chức trung gian, cũng không bị chi phối/kiểm soát bởi chính phủ/tổ chức nào... trong quá trình trao đổi mua bán.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2