0_dsc-09382-1575358743022.jpg

Nhà cổ 200 năm làm từ gỗ lim ở Hưng Yên, chủ nhân chào bán 2 tỷ “miễn mặc cả”

17-12-2019

Xây dựng cách đây 200 năm và trải qua 6 thế hệ sinh sống, ngôi nhà gỗ kẻ truyền của ông Nguyễn Tiến (Thị xã M��� Hào, Hưng Yên) được chào bán với giá 2 tỷ đồng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2