• Trang chủ
  • Nhà di truyền học tiên phong - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nhà di truyền học tiên phong
0_reexaminatio.jpg

Top 10 sự kiện lớn làm thay đổi thế giới – Số 7: Bi kịch của một nhà di truyền học tiên phong

12-05-2018

NIENLICH.VN - Paul Kammerer (1880 - 1926, ở Puchberg am Schneeberg) là một nhà sinh vật học người Áo đã nghiên cứu và ủng hộ lý thuyết của Lamarckism, lý thuyết cho rằng sinh vật có thể truyền đến đặc điểm của chúng trong vòng đời.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2