• Trang chủ
  • Nhà khoa học người anh - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nhà khoa học người anh
0_phat-minh-1920-years.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 03.07.2019 - Kỷ niệm 90 năm nhà khoa học người Anh EA Murphy phát minh ra cao su xốp, năm 1929

03-07-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày này năm 1929, nhà khoa học người Anh EA Murphy, người làm việc tại Dunlop Latex Development Laboratories ở Birmingham, ông đã lấy một số mủ cao su cho vào máy trộn dùng trong bếp và vô tình tạo ra cao su xốp được sử dụng rộng rãi ngày nay.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2