0_00-carlsberg-heritage-brewing_disagreements_right.jpg

Cuộc đời nhiều cống hiến của nhà sáng lập hãng bia Carlsberg

05-01-2019

J.C. Jacobsen khắc tên trong lịch sử ngành bia khi thúc đẩy nhiều phát kiến khoa học như men bia thuần chủng, thang đo pH đầu tiên trên thế giới...

Content1 (mobil)
Trang 1 của 7 trang (63 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2