0_Molla-Panah-Vagif-1.jpg

Milan: Kỷ niệm 300 năm nhà thơ nổi tiếng Azerbaijani Molla Panah Vagif

16-01-2018

NIENLICH - Molla Panah Vagif là một nhà thơ Azerbaijan ở thế kỷ 18, người sáng lập thể loại hiện thực trong thơ Azerbaijan, cũng là một chính khách và nhà ngoại giao nổi bật, bộ trưởng bộ ngoại giao ở Karabakh khanat.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (12 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2