0_anh-14_960x540.jpg

Vẻ toàn mỹ bên trong Nhà thờ Đức Bà của Pháp trước khi bị lửa bao trùm

16-04-2019

NIENLICH.VN - Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ Nhà thờ trong vài giờ hôm thứ hai, gây ra sự sụp đổ của ngọn tháp mang tính biểu tượng của nhà thờ và phá hủy cấu trúc mái của nó. Nhà thờ đã xuất hiện từ thế kỷ 13.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2