0_00000-Gordon-Gould.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 09.11.2018 - Kỷ niệm 161 năm Gordon Gould phát minh ra tia laze, năm 1857

08-11-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Gordon Gould (1920–2005) là một nhà vật lý học phát minh ra tia laze. Gould được biết đến với cuộc chiến ba mươi năm của mình với Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ để có được bằng sáng chế cho công nghệ laser và các công nghệ liên quan.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2