• Trang chủ
  • Nhận diện giọng nói - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nhận diện giọng nói
0_ibm.jpg

Công nghệ nhận diện giọng nói của IBM xác lập kỷ lục mới, khả năng nghe hiểu đã ngang ngửa con người

11-03-2017

Đây được coi là tín hiệu đầu tiên cho một màn th���ng lớn về một trí tuệ nhân tạo có thể sống trên smartphone hay những trợ lý ảo giọng nói như Siri, Alexa, Google Assistant.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2