0_HAMACO-petro.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 45 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO) (03/03/1976 - 03/03/2021)

03-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty C�� phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO) được thành lập theo Quyết định số 245/VT-QĐ ngày 03/03/1976 của Bộ trưởng Bộ Vật tư trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị: Ty Vật tư Kỹ thuật TP. Cần Thơ, Công ty Xăng dầu TP. Cần Thơ, Ty Vật tư tỉnh Cần Thơ, Công ty Xăng dầu tỉnh Cần Thơ, Công ty Xăng dầu Sóc Trăng. Công ty có nhiệm vụ tiếp nhận và cung ứng vật tư hàng hóa trên địa bàn TP. Cần Thơ và 14 huyện thị trong tỉnh Hậu Giang.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 118 trang (1173 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2