• Trang chủ
  • Niên lịch việt nam 2020 13 năm ngày thành lập công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản hudland - Niên lịch
  • > Tag
  • > Niên lịch việt nam 2020 13 năm ngày thành lập công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản hudland
0_HUDLAND-TOWER.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 13 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (10/8/2007-10/8/2020)

09-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), được thành lập tháng 08 năm 2007. Lĩnh vực kinh doanh: đầu tư phát triển khu dân cư, khu đô thị mới; xây dựng cải tạo nhà; xây dựng các khu trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng; kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng...

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2