0_Moc-Chau-Milk-01.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 67 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (08/4/1958 - 08/4/2021)

07-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu có tiền thân là Nông trường Quân đội, được thành lập ngày 8/4/1958 do các chiến sỹ thuộc trung đoàn 280, sư đoàn 335 sau khi giải phóng Tây Bắc được Đảng và Bác Hồ giao nhiệm vụ làm kinh tế, mở mang phát triển vùng Tây bắc. Lúc này số lao động của nông trường được bố trí lao động sản xuất ở các đội và trung tâm nông trường Bộ, với nhiệm vụ là trồng cây lương thực và chăn nuôi bò sữa.

Content1 (mobil)
Trang 2 của 124 trang (1240 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2