0_vosa-ky-niem-60-nam-thanh-lap-source-vosa01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 64 năm ngày thành lập Công ty CP Đại lý Hàng Hải Việt Nam (VOSA Corporation) (13/03/1957 – 13/03/2021)

13-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam tiền thân là Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam, được thành lập ngày 13/3/1957 theo Nghị định số 50/NĐ của Bộ Giao thông và Bưu điện.

Content1 (mobil)
Trang 6 của 124 trang (1240 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2