0_Bv-74-TW_01.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 63 năm ngày thành lập Bệnh viện 74 Trung ương (16/04/1958– 16/04/2021)

15-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Bệnh viện 74 Trung ương do Bộ Y tế thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1958, được hình thành từ việc sát nhập phân viện 7 và phân viện 4 của quân đội.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 81 trang (801 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2