0_mmv-2.jpg

Mitsubishi Motors Việt Nam: 100 năm và sẵn sàng cho hành trình mới

05-08-2017

100 năm kể từ ngày ra mắt mẫu xe đầu tiên, Mitsubishi Motors đánh dấu bước ngoặc lịch sử của một thương hiệu xe đại diện cho sức mạnh Nhật Bản với thông điệp “Be ready for the new stage" – “Sẵn sàng cho hành trình mới”.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2