• Trang chủ
  • Phương tiện giao thông - Niên lịch
  • > Tag
  • > Phương tiện giao thông
0_10.jpg

10 phương tiện sẽ thay đổi cách di chuyển trong tương lai

20-08-2016

Giao thông vận tải đang trải qua sự chuyển biến lớn nhất trong lịch sử. Nhiều công ty đang đầu tư phát triển các dự án từ xe tự lái đến tàu siêu tốc chạy trong ống Hyperloop.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2