gu909AS07zM.jpg

Bộ sưu tập 2500 phẩm màu lạ và hiếm nhất thế giới

10-07-2018

Bộ sưu tập Forbes của đại học Harvard, Mỹ với hơn 2.500 mẫu phẩm màu lạ và hiếm nhất trên thế giới. Không chỉ để pha màu, chúng còn là mẫu nghiên cứu để các nhà phân tích thẩm định nguồn gốc của một tác phẩm nghệ thuật.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2