0_0_0000.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 16.09.2019 - Kỷ niệm 135 năm Carl Koller lần đầu tiên sử dụng thuốc gây tê trong phẫu thuật nhãn khoa, năm 1884

14-09-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Carl Koller lần đầu tiên sử dụng cocaine như một chất gây tê tại chỗ cho phẫu thuật mắt vào năm 1884.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2