0_798-1574928739-8206-1574933367.png

Kỷ niệm 25 năm thành lập Eastspring Invesments

30-11-2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) tổ chức sự kiện kỷ niệm 25 năm sinh nhật Tập đoàn Eastspring và 20 năm Eastspring Việt Nam hợp tác phát triển cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2