0_PYREX-Thuong-hieu-thuy-tinh-phong-thi-nghiem.jpg

PYREX - Thương hiệu thủy tinh phòng thí nghiệm nổi tiếng thế giới

08-09-2020

KYLUC.VN - Cái tên PYREX đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng thế giới trong khoa học nhờ các đặc tính kháng nhiệt và hóa h��c được chứng minh rõ ràng dẫn đến việc sử dụng nó trong một số khám phá khoa học và đột phá y học quan trọng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2