• Trang chủ
  • Quân đội nhân dân việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Quân đội nhân dân việt nam
0_cuc-cuuho-cuunan01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 16 năm ngày thành lập Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân đội nhân dân Việt Nam(9/8/2004 -9/8/2020)

08-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Cục Cứu hộ Cứu nạn trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan tác chiến đầu ngành tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Đặc biệt Cục thực hiện tốt chức năng là văn phòng thường trực của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và giúp Chính phủ chỉ đạo điều hành các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong 10 năm qua góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai sự cố gây ra..

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2