0_dhqnam1.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 23 năm ngày thành lập Trường Đại học Quảng Nam (3/9/1997 – 3/9/2020)

02-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Đại học Quảng Nam tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam, thành lập vào năm 1997 theo Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 03/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 08/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2