0_mark1.jpg

Ngày 11/4: CEO của Facebook sẽ phải trả lời 6 câu hỏi trước Quốc hội

10-04-2018

Ngày 11/4, Mark Zuckerberg sẽ phải có mặt trong buổi điều trần của Quốc hội Mỹ để trả lời những vấn đề bảo mật dữ liệu của người dùng cũng như scandal của Facebook. Sau đây là 6 câu hỏi mà vị CEO này phải trả lời minh bạch.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2