0_le-duc-anh-01.png

Cuộc đời và sự nghiệp nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (1920-2019)

23-04-2019

Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, có bí danh là Sáu Nam. Ông sinh ngày 1/2/1920, Quê quán ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, t��nh Thừa Thiên - Huế, mất ngày 22/04/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2