0_xe-lua_5396.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 31.07.2019 - Kỷ niệm 154 năm đường sắt khổ hẹp đầu tiên trên thế giới mở tại Úc, năm 1865

01-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Đường sắt khổ hẹp là một tuyến đường sắt có khổ đường hẹp hơn khổ của các tuyến đư���ng sắt khổ tiêu chuẩn. Đa số các tuyến đường sắt khổ hẹp hiện tại có các khổ đường trong khoảng 3 ft 6 in (1.067 mm) và 3 ft (914 mm).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2