0_catz.jpg

Thành công đến muộn của 10 CEO từng nếm trải thất bại thời trẻ

27-05-2019

Các CEO nổi tiếng như Ray Kroc (McDonald's), Sam Walton (Walmart) hay Robin Chase (Zipcar),... đều thành công với doanh nghiệp do họ sáng lập ở độ tuổi khá muộn sau khi đã trải qua một loạt thất bại thời tuổi trẻ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2