0_CP-Cang-Cat-Lai-3.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 13 năm thành lập Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (27/8/2007 – 28/7/2020)

27-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong (CINCO), nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP và Công ty Tân Cảng Sài Gòn, nay là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 9 trang (89 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2