0_TP-Ho-Chi-Minh-ngay-nay.jpg

[Vietkings – Niên lịch Việt Nam 2020] 44 năm ngày lễ kỷ niệm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/07/1976-02/07/2020)

01-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức từ tháng 7 năm 1976 khi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi tên từ Sài Gòn.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 9 trang (88 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2