0_lich-the-gioi.jpg

Sách Lịch Thế giới 3,240 năm có nhiều trang nhất Việt Nam

20-07-2019

Ngày 19/7/2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức tổ chức Lễ trao Kỷ lục Việt Nam cho tác giả Đỗ Thành Lam với công trình Sách lịch Thế giới. Quyển sách được công nhận là "Công trình Sách Lịch Thế giới 3240 năm có nhiều trang nhất Việt Nam".

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2