0_chinh-sach-moi_2712114450.jpg

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

14-03-2019

Nhiều quy định ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2