• Trang chủ
  • Sáng tạo ra trang web chia sẻ video nổi tiếng youtube - Niên lịch
  • > Tag
  • > Sáng tạo ra trang web chia sẻ video nổi tiếng youtube
0_Chad-Hurley-Steve-Chen-va-Jawed-Karim-Sang-tao.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.12 - Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim – Sáng tạo ra trang web chia sẻ video n���i tiếng Youtube

11-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trong khi làm việc tại PayPal, Jawed Karim gặp Chad Hurley và Steve Chen. Đây là cơ duyên để cả ba hợp tác và thành lập trang web chia sẻ video Youtube vào năm 2005.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2